Vi är ett  ventilationsbolag i Göteborg som utför service, reparationer och ombyggnader av ventilationssystem.
Vi bistår även med felsökningar, luftmätning, konsultation samt större lagerbyten på motorer
och fläktar.
Med driftsäkerhet i fokus och ett långsiktigt tänkande skräddarsyr vi en lösning som passar dig.
Kontakta oss om du vill veta mer eller vill ta del av våra tjänster.