Service

Vid en service av ett ventilationsaggregat krävs mer än bara ett filterbyte för att den tänkta funktionen ska erhållas över tid. Vi har tagit servicen ett steg längre och utfärdar ett fullbordat serviceprotokoll, där du som beställare får en överblick på skicket i aggregatet. I protokollet beskrivs eventuella brister och anbud lämnas. Om inga större ingrepp är nödvändiga följs nedanstående punkter i tjänsten.

 

Läs mer
- Byte av filter, om det behövs, eller enligt överenskommelse
- Rengöring av aggregatet
- Det mekaniska kontrolleras, remmar riktas och spänns vid behov
-Lagerna förses med rätt mängd fett, enligt tillverkarens anvisningar
- Spjäll, vibrationsdämpare och liknande kontrolleras
- Tillsyn av inställningar och samtliga givare.
- Kontroll av yttre skick, intag, avluft och huvar
- Självklart städar vi efter oss och avfall hanteras enligt föreskrifter
 
Vid en ventilationsservice förekommer främst byte av remmar och lager, men vi nöjer oss inte med att bara byta ut dessa komponenter.  Vi vill veta varför de behöver bytas ut och vi besitter specialkompetensen för att ta reda på det.

Kontakta oss för rådgivning och offert

 

Läs mer om våra tjänster här eller kontakta oss via formuläret nedan.