Tjänster

Vi är stolta över att kunna presentera våra tjänster, om ni undrar något så tveka inte att höra av er till oss.

Service
Vid en service av ett ventilationsaggregat krävs mer än bara ett filterbyte för att den tänkta funktionen ska erhållas över tid. Vi har tagit servicen ett steg längre och utfärdar ett fullbordat serviceprotokoll, där du som beställare får en överblick på skicket i aggregatet. I protokollet beskrivs eventuella brister och anbud lämnas. Om inga större ingrepp är nödvändiga följs nedanstående punkter i tjänsten.

- Byte av filter, om det behövs, eller enligt överenskommelse
- Rengöring av aggregatet
- Det mekaniska kontrolleras, remmar riktas och spänns vid behov
-Lagerna förses med rätt mängd fett, enligt tillverkarens anvisningar
- Spjäll, vibrationsdämpare och liknande kontrolleras
- Tillsyn av inställningar och samtliga givare.
- Kontroll av yttre skick, intag , avluft och huvar
- Självklart städar vi efter oss och avfall hanteras enligt föreskrifter

Vid en ventilationsservice  förekommer främst byte av remmar och lager, men vi nöjer oss inte med att bara byta ut dessa komponenter.  Vi vill veta varför de behöver bytas ut och vi besitter specialkompetensen för att ta reda på det.

Reparation
Ett lagerbyte utförs efter tillverkarens anvisningar.  Lagren som bytts ut genomgår en analys där orsaken till bytet upptäcks, allt detta för att det nya lagret skall få alla förutsättningar för kan kunna bibehålla den tänkta funktionen och hålla dess uppskattade livstid. Axlar, toleranser och lagersäten kontrolleras och mäts upp samt att ett protokoll fylls i. Vid fel och brister rapporteras det i protokollet och vidare åtgärd presenteras.

Vi utför självklart alla typer av reparation i aggregaten och skräddarsyr en lösning för er.

Transmission
Remskivor och remmar byts ut och monteras efter tillverkarens anvisningar.  Den vanligaste förekommande orsaken till ett byte är att riktningen av remskivorna inte är optimal. Därför använder vi laser när vi riktar remskivor för att minimera onödig friktion på skivor och remmar, vilket skapar en  längre hållbarhet och är energioptimerande.

Övrigt

Vi utför självklart mycket mer än bara service och reparation av ventilationsaggregat.

- Montage av kanalsystem
- Ombyggnad av kanalsystem.
- Felsökning
- Luftmätning/ injustering
- Konsultation
Om ni vill ha en statusbedömning av eran anläggning är det självklart något vi också kan erbjuda.